Las i fitoncydy chronią przed covid


Lasy mogą zwiększać odporność człowieka na pandemie, takie jak COVID-19

Analiza, przeprowadzona przez zespół dr Sunil Prasada pokazuje, że większość obszarów dotkniętych COVID w Indiach znajduje się w stanach o mniejszej lesistości i odwrotnie.

Autor analizy wskazuje na rolę fitoncydów we wzmacnianiu odporności, powołując się na badania japońskich specjalistów od tzw. kąpieli leśnych.

Aby przeprowadzić tą analizę wszystkie stany i terytoria indyjskie zostały podzielone na trzy klasy na podstawie występowania lasów. Zebrano informacje o strefach pandemii COVID-19. Analiza zbioru danych potwierdziła wyraźny wpływ powierzchni leśnej na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19.

Stwierdzono, że:

a) Większy udział obszarów najbardziej dotkniętych covidem odnotowano na terytoriach o złej lesistości oraz

b) Najwyższy odsetek obszarów wolnych od COVID-19 odnotowano na tych terenach, które mają dobrą powierzchnię leśną.

Według autora wstępna analiza pokazała że strefy leśne to obszary wzmacniające odporność. Wymaga to dalszych badań. Szczegóły w oryginalnym artykule: https://www.downtoearth.org.in/blog/forests/amp/forests-can-increase-human-immunity-against-pandemics-like-covid-19-77670

Tym którzy, z jakichś względów, nie mogą iść do lasu, polecamy nasze fitoncydy "TCHNIENIE NATURY". Z badań wynika że skutki ich używania podobne są do tych pochodzących z wizyt w lesie. Więcej informacji na ten temat pod linkiem: LEŚNE FITONCYDY

W powyższej analizie brakuje np. porównania do obszarów o mniejszej populacji, a nie zalesionych. Ale że autor ma już jakiś dorobek i cytowania ( https://www.researchgate.net/profile/Sunil-Prasad , https://scholar.google.com/citations?user=Y1uByf4AAAAJ&hl=en ), to zakładam że to wstępnie porównał.

Bez koralowy, coraz częściej występujący w naszych lasach.